Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Interviews kopstukken GGZ


Ten behoeve van de GGZ-carrousel zijn interviews afgenomen met Hans Kamsma (vice voorzitter Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten), Marijke Vos (voorzitter MO groep), Jim van Os (Hoogleraar psychiatrische epidemiologie) en Jacobine Geel (voorzitter GGZ NL). Nadrukkelijk pleitte zij allen voor een kleinere schaalgrootte waarin de zorg wordt geleverd door een nauw samenwerkend team van (GGZ) zorgverleners in de wijk. De specialistische GGZ zal naar verwachting regionaal georganiseerd blijven, maar de overige GGZ zorgprofessionals worden in de toekomst meer in de wijk en rond de huisartsen verwacht. Ook zal de focus verschuiven: van aandacht voor de stoornis en beperkingen van een patiënt naar aandacht voor de mogelijkheden en eigen regie van de patiënt. De interviews zijn op film opgenomen en kunnen worden bekeken door te klikken op onderstaande links:

 

Hans Kamsma

Marijke Vos

Jim van Os

Jacobine Geel