Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Contactpersonen


Laagdrempelige consultatie door de GGZ-kaderartsen

Heeft u, als huisarts of POH-GGZ, vragen over een patiënt met psychische problemen? Of vragen over de onderlinge samenwerking? Vanaf nu kunt u uw vragen laagdrempelig voorleggen aan een van de vier GGZ-kaderartsen. Bijkomend voordeel is dat dit niet ten koste gaat van het eigen risico van de patiënt.  

Contactgegevens – tijdens kantoortijden

Carla van Beurden – 06-54706628

Ook is zij bereikbaar via de Siilo app voor niet urgente vragen.

 

ZEL

ZEL adviseert en ondersteunt eerstelijnszorgverleners, waaronder huisartsen en eerstelijnspsychologen bij samenwerking in de zorg. Heeft u vragen over GGZ dan kunt contact opnemen met:Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl