Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Contactpersonen


Laagdrempelige consultatie door de GGZ-kaderartsen

Heeft u, als huisarts of POH-GGZ, vragen over een patiënt met psychische problemen? Of vragen over de onderlinge samenwerking? Vanaf nu kunt u uw vragen laagdrempelig voorleggen aan een van de vier GGZ-kaderartsen. Bijkomend voordeel is dat dit niet ten koste gaat van het eigen risico van de patiënt.  

Contactgegevens – tijdens kantoortijden

Carla van Beurden          06-54706628
Joop Dopper                     06-22395626
Ron Glotzbach                  06 44072010
Simone Nobel                  06-21845309

Ook zijn zij bereikbaar via de Siilo app voor niet urgente vragen.

 

ZEL

ZEL adviseert en ondersteunt eerstelijnszorgverleners, waaronder huisartsen en eerstelijnspsychologen bij samenwerking in de zorg. Heeft u vragen over GGZ dan kunt contact opnemen met: