Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Zorgpaden


Basisvoorwaarden zorgpaden:

 

Advies no-show beleid

Hier vindt u ons advies hoe u kunt omgaan met patiënten die niet verschijnen bij hun controleafspraken binnen de ketenzorg.

 

Informatie kwaliteitsbeleid ZEL:

 

Voorwaarden Geïntegreerde Persoonsgerichte Zorg:

 

Ondersteuningsmogelijkheden van ZEL:

ZEL biedt praktijken mogelijkheden om de ziektespecifieke kennis over de betreffende zorgpaden te vergroten of te actualiseren. Hiervoor worden met regelmaat update scholingen aangeboden met ontwikkelingen op het gebied van één of meerdere zorgpaden.

Daarnaast kan een praktijk gebruik maken van verbetertrajecten waarbij ZEL een faciliterende rol kan spelen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Adviesbezoek van (visitatie)verpleegkundige en/of –(kader)arts
  • Aanbod van ziektespecifieke scholingen voor huisartsen en POH
  • Aanbod casuïstiek bespreking (op hagro of regio niveau)
  • Ondersteuning bij het maken van verbeterplannen door praktijken
  • Ondersteuning bij het lezen en/of interpreteren van de IPCI indicatoren
  • Meekijkspreekuren (visitatieverpleegkundige of –arts bij spreekuur POH of huisarts)

Indien u gebruik wilt maken van één van de ondersteuningsmogelijkheden of hier meer informatie over wilt hebben, kunt u contact opnemen met het secretariaat van ZEL via 0174-210440 of per mail via secretariaat@zel.nl.