Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Deelnemende zorgverleners


Huisartsen

Voor een overzicht van de deelnemende huisartsen, klikt u op onderstaande link. In het overzicht staat per huisarts vermeld aan welke zorgpaden hij of zij deelneemt.

 

Zorgverleners m.u.v. huisartsen

Voor een multidisciplinaire aanpak binnen de chronische zorg is het belangrijk dat regionaal wordt samengewerkt met andere beroepsgroepen binnen de eerste lijn. Binnen de protocollen voor de chronische zorg zijn samenwerkingsafspraken gemaakt (of in oprichting) met de onderstaande zorgverleners.

  • FEL (Fysiotherapie Eerste Lijn)
  • VELD (Vereniging EersteLijnsDiëtisten )
  • ZELA (Zorggroep Eerste Lijn Apotheken)
  • Deelnemers podotherapie en pedicurezorg
  • Deelnemers logopedie (volgt)