Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Deelnemende zorgverleners


Zorgverleners m.u.v. huisartsen

Voor een multidisciplinaire aanpak binnen de chronische zorg is het belangrijk dat regionaal wordt samengewerkt met andere beroepsgroepen binnen de eerste lijn. Binnen de protocollen voor de chronische zorg zijn samenwerkingsafspraken gemaakt (of in oprichting) met de onderstaande zorgverleners.Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl