Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Afdeling chronische zorg


De afdeling chronische zorg is onderverdeeld in drie afdelingen: COPD, Diabetes en Hart en Vaatziekten. Hieronder leest u wie u voor welk type vragen kunt benaderen: 

  • Kaderartsen zijn te benaderen voor medisch inhoudelijke vragen of het bespreken van ideeën. 
  • Verpleegkundigen kunt u of uw POH benaderen voor vragen over COPD, DM of HVZ zorg.
  • De programmamanager is er voor uw organisatorische en financiële vragen ten aanzien van chronische zorg. 

 

COPD

  • Kaderarts COPD ZEL:                  Robin van der Putten       ravenderputten@gmail.com
  • Longverpleegkundigen ZEL:         Lisa Kool                          lkool@zel.nl
  • Longverpleegkundigen ZEL:         Mona van Beelen            mvanbeelen@zel.nl

 

Diabetes 

  • Kaderarts diabetes ZEL:                Wilma van Hoek             wvanhoek@zel.nl           
  • Diabetesverpleegkundige ZEL:     Nellie van den Berge      nvdberge@zel.nl

 

Hart en Vaatziekten

  • Kaderverpleegkundige HVZ ZEL:  Hetty Toussaint               htoussaint@zel.nl

 

Organisatie en financiën

  • Programmamanager ZEL:             Robin Lok                        rlok@zel.nl