Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

COPD - protocol


Inhoudsopgave protocol COPD

1. Inleiding
2. Opsporen

3. Randvoorwaarden
4. Diagnose
5. Nieuwe COPD patiënt
6. Therapeutische mogelijkheden
7. Ketenzorg afspraken
8. Registratie
9. Visitatie set
10. Downloads

 

1. Inleiding

Het doel van dit Regionale Zorgprotocol COPD is te komen tot een breed gedragen protocol met hanteerbare afspraken voor longartsen, huisartsen, praktijkondersteuners, longverpleegkundigen, fysiotherapeuten, psychologen, diëtisten en apotheken.

Vroege identificatie van patiënten met COPD kan nuttig zijn met het oog op een iets grotere succeskans van een stoppen -met -roken interventie. Daarnaast is juist bij COPD-ers een activerende benadering van belang om conditie, spierkracht en functioneren te behouden.

Dit Zorgprotocol is opgesteld door ZEL en is een levend document. Op- en aanmerkingen kunt u doorgeven aan het secretariaat van ZEL.


stroomschema copd

2. Opsporen

 

U kunt tijdens het spreekuur patiënten met chronisch hoesten, (ex)-rokers en patiënten ouder dan 40 jaar verwijzen voor spirometrie. Het kan in korte tijd plaatsvinden en is daardoor weinig kostbaar en belastend. Start traject diagnostiek COPD, maar besef dat COPD-ers mogelijk ten onrechte (alleen) als astmatici geregistreerd zijn.

Kijk hier voor andere tips met betrekking tot actieve opsporing.

 

3. Randvoorwaarden

Er dient voldoende spreekuur/praktijkondersteunende capaciteit in de huisartsenpraktijken te zijn. Praktijken die nog geen gestructureerde COPD-zorg hebben, zullen extra ondersteuning nodig hebben voor het implementatietraject, startend vanaf de opsporing. De opsporing is het beginpunt van de organisatie van gestructureerde COPD-zorg. Voor praktijken die zelf stop-roken begeleiden: aantoonbare deskundigheid (toets, betreffende PIN gedaan, nascholing). De norm hieromtrent zal later bepaald worden.

In de huisartsenpraktijk dient spirometrie al dan niet in eigen beheer uitgevoerd te kunnen worden volgens de regionale normen. Klik hier voor meer informatie over de aanschaf van een spirometer. Daarnaast wordt voor het adequaat uitvoeren van de longfunctiemeting in de 1e lijn de Caspir cursus verplicht gesteld.

 

4. Diagnose

 

5. Nieuwe COPD patiënt

De diagnose COPD is nu gesteld. Hieronder volgt een advies hoe het verdere traject er uit zou moeten zien.

 

6. Therapeutische mogelijkheden

 

7. Ketenzorg afspraken

 

8. Registratie 

Er dient een uniforme registratie te zijn tbv externe kwaliteitscontrole. Klik hier voor de items die geregistreerd moeten worden (de niet-verplichte codes alleen indien van toe­passing):

 

9. Basisvoorwaarden

 

Downloads