Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

COPD - protocol


Het doel van dit Regionale Zorgprotocol COPD is te komen tot een breed gedragen protocol met hanteerbare afspraken voor longartsen, huisartsen, praktijkondersteuners, longverpleegkundigen, fysiotherapeuten, psychologen, diëtisten en apotheken.

Vroege identificatie van patiënten met COPD kan nuttig zijn met het oog op een iets grotere succeskans van een stoppen -met -roken interventie. Daarnaast is juist bij COPD-ers een activerende benadering van belang om conditie, spierkracht en functioneren te behouden.

We proberen tevens de ruimte te geven aan de persoonsgerichte benadering van de zorg. De ziektelastmeter geeft hiervoor ruimte om met de patiënt bespreekbaar te maken wat het beste bij hem past. Blijf echter wel kijken naar belangrijke criteria voor evidence-based medische zorg.

Dit Zorgprotocol is opgesteld door ZEL en is een levend document. Op- en aanmerkingen kunt u doorgeven aan het secretariaat van ZEL. Dit kan per e-mail naar secretariaat@zel.nl of telefonisch via 0174-210440.

 

Inhoudsopgave

 1. COPD Stroomschema
 2. Opstarten COPD in de praktijk
 3. Diagnostisch traject
 4. Traject nieuwe COPD patiënt
 5. Therapeutische mogelijkheden
 6. Transmurale afspraken COPD
 7. Registratie
 8. Ziektelastmeter
 9. Basisvoorwaarden

 

1. COPD Stroomschema


Download hier het COPD stroomschema als pfd bestand.

 

2. Opstarten COPD begeleiding in de praktijk

 1. Randvoorwaarden
 2. Identificeren van COPD patiënten
 3. Case finding
 4. De oudere (80+) COPD patiënt in het zorgprogramma?

 

3. Diagnostisch traject

 1. Anamnese
 2. Lichamelijk onderzoek
 3. Aanvullend onderzoek
 4. Aanvullend onderzoek in de 2e lijn
 5. Diagnose
 6. Differentiaal Diagnose
 7. Indeling van COPD
 8. Co-morbiditeit

 

4. Traject nieuwe COPD patiënt

De diagnose COPD is nu gesteld. Hieronder volgt een advies hoe het verdere traject er uit zou moeten zien.

 1. Scharnierconsult
 2. Begeleiding volgens de ziektelastmeter
 3. “Oude”begeleiding volgens de zorgstandaard
 4. Richtlijn palliatieve COPD bij ernstige ziektelast

 

5. Therapeutische mogelijkheden

 1. Niet medicamenteuze behandeling
 2. Medicamenteuze therapie COPD
 3. Behandeling en begeleiding van een longaanval (exacerbatie)

 

6. Transmurale afspraken COPD

 1. Afspraken huisartsen – longartsen
 2. Afspraken met fysiotherapeuten
 3. Afspraken met diëtisten
 4. Afspraken met longverpleegkundigen
 5. Afspraken met logopedisten

 

7. Registratie 

Er dient een uniforme registratie te zijn tbv externe kwaliteitscontrole. Klik hier voor het monitoringsformulier waar u ziet welke items geregistreerd moeten worden (de niet-verplichte codes alleen indien van toepassing).

Indien gebruik wordt gemaakt van de ziektelastmeter, hoeven geen aanvullende indicatoren geregistreerd te worden.

Voor de NHG (InEen) indicatoren wordt verwezen naar deze website.

 

8. Ziektelastmeter 

ZEL heeft instructiedocumenten opgesteld over het gebruik van de ziektelastmeter via NHGDocs.

Op dit moment zijn er instructiedocumenten beschikbaar voor het gebruik van de ziektelastmeter via CGM en Promedico.

 

9. Basisvoorwaarden