Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Werkafspraken


Het verlenen van diabeteszorg gaat vaak samen met herschikking van taken. Taakherschikking wil zeggen dat iemand anders taken uitvoert die formeel onder de verantwoordelijkheid van de huisarts vallen.

Vaak hebben praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner en/of praktijkassistentes taken van de huisarts overgenomen. Indien er sprake is van  taakdelegatie  moeten naast protocollen ook schriftelijke werkafspraken gemaakt worden. Deze geven aan wie wanneer welk onderdeel van de zorg uitvoert, wanneer evaluatie hiervan plaatsvindt en wanneer de huisarts geraadpleegd dient te worden. In de werkafspraken dient bovenstaande omschreven te worden voor bijvoorbeeld:

 • Patiënten overleg
 • Werkoverleg
 • Diagnose
 • Oproepsysteem
 • Driemaandelijkse controles
 • Jaarcontrole
 • De zorg rondom patiënten met insuline
 • Educatie
 • Verwijzing:
  Funduscontrole
  Oogarts
  Diëtist
  Medisch pedicure/Podotherapeut
  Voetenpoli
  Internist
 • Materialen:
  Aanwezigheid monofilament
 • Controle meetinstrumenten zoals bloedglucosemeters, bloeddrukmeters