Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Voetzorg


Sinds 1 januari 2015 heeft landelijk een wijziging plaatsgevonden van de bekostiging voetzorg bij diabetes. Dit komt doordat het Zorginstituut Nederland (voorheen College voor Zorgverzekeringen) een wijziging heeft gedaan in de aanspraak op diabetische voetzorg per 2015. Bovendien zijn er veranderingen in de richtlijn van de beroepsverenigingen voor voetzorg “Zorgmodule Preventieve Diabetische Voetulcera” gedaan. Op deze pagina geven wij de belangrijkste wijzigingen weer en bieden u enkele documenten die u wellicht kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van de voetzorg.

 

Wijziging in aanspraak

Niet de Simm’s classificatie, maar het Zorgprofiel is leidend voor het recht op behandeling. Een zorgprofiel is een soort ‘zorgzwaarte pakket’ wat gerelateerd is aan de risico’s die iemand loopt op het krijgen van wonden door slechte genezing en het risico op amputatie.  Mensen met diabetes met een actief ulcus vallen hier dan ook buiten, behandeling vindt plaats in de tweede lijn. Binnen de Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera is een indeling gemaakt. In deze  voorlichtingsvideo wordt hier meer uitleg gegeven over zorgprofielen.

Dit nieuwe beleid heeft de meeste impact op de patiënten binnen Simm’s 1:

  • Voor de vergoeding van de behandeling via de basisverzekering van patiënten met Simm’s 1 geldt het criterium dat de patiënt onder Zorgprofiel 2 moet vallen. De behandeling van patiënten met Simm’s 1 met Zorgprofiel 1 is voor eigen rekening. Hiervoor kan desgewenst een aanvullende verzekering worden afgesloten.
  • Aan de hand van het zorgprofiel wordt verwezen naar óf de pedicure (zorgprofiel 1) óf de podotherapeut (zorgprofiel 2-4).
  • Bij zorgprofiel 2-4 is de podotherapeut door de verzekeraars gecontracteerd als hoofdaannemer en koopt waar nodig de zorg in van de medisch pedicure, of een pedicure met een aantekening diabetes.

Hieronder kunt u een drietal documenten downloaden die u wellicht kunnen ondersteunen bij de wijzigingen in de voetzorg:

 

Pedicures en Podotherapeuten

Klik hier voor een overzicht van deelnemende pedicures en podotherapeuten.

Meer informatie: