Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Voetcontrole


Voor een persoon met diabetes mellitus zijn voetcomplicaties een van de ernstigste complicaties. In Nederland krijgt ongeveer 25% van alle mensen met diabetes te maken met een ‘diabetische voet’. Van deze 25% krijgt ongeveer 15% een ulcus aan de voet, wat in 4% van alle gevallen leidt tot een amputatie. 

 

Simms classificatie

Bij alle diabetespatiënten moeten minstens eenmaal per jaar de voeten onderzocht worden, door een daartoe geschoolde zorgverlener. Doel van deze voetscreening bij patiënten met DM is het inschatten van de kans op een ulcus aan de hand van de gemodificeerde simms classificatie.

De Simm’s classificatie zegt iets over de mate waarin er risico’s aanwezig zijn op het ontstaan van een ulcus. De Simm’s classificatie gecombineerd met andere niet oorzakelijke factoren bepalen uiteindelijk het zorgprofiel. Het zorgprofiel geeft vervolgens aan welke actie nodig zijn om diabetische voetulcera te voorkomen.

De huisarts/POH blijft, ongeacht in welk zorgprofiel de patiënt valt, jaarlijks bij elke diabetespatiënt de voeten screenen. De huisarts is en blijft verantwoordelijk voor het vaststellen van de Simm’s classificatie en het zorgprofiel en blijft dan ook te allen tijde hoofdbehandelaar.

 

Benodigde informatie

Voor het opstellen van de Simm’s classificatie en dus het herkennen van een diabetische voet, is er informatie nodig over de protectieve sensibiliteit (PS), de aan- of afwezigheid van Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) en tekenen van lokaal verhoogde druk, aangevuld met informatie over een ulcus of amputatie in de voorgeschiedenis.

Verder kunnen de Stemvorktest, temperatuurmeting van de voeten, test ter beoordeling van limited joint mobility, schoenbeoordeling en controle van de visus meer informatie geven.

Het is van belang uitleg aan de patiënt te geven waarbij een voetverzorgings- en schoenadvies soms niet kunnen ontbreken.

Voor het bepalen van het zorgprofiel kunt u gebruik maken van het Stroomschema Zorgprofielen. Het zorgprofiel moet jaarlijks geëvalueerd worden en indien nodig, aangepast.

Op deze samenvattingskaart zijn voorbeelden te zien wanneer eelt medisch noodzakelijk verwijderd moet worden.

Opmerking: Een ulcus in het verleden is en blijft Simm’s 3 en ZP4. Echter, omdat podotherapeuten individuele behandelplannen maken, kan het wel zijn, dat als het ulcus genezen is en er minder zorg nodig is, dat het aantal behandelingen naar beneden wordt bijgesteld. Dit is de verantwoordelijkheid van de podotherapeut. Het zorgprofiel hoeft dus niet aangepast te worden!