Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Praktijkprotocol


Praktijkprotocol
Binnen het regionale protocol wordt aangegeven wat binnen de uitvoering van de controles aan de orde moet komen. Binnen het praktijkprotocol dient beschreven te worden hoe bepaalde verrichtingen binnen de praktijk uitgevoerd worden. Dit gaat bijvoorbeeld om de beschrijving van:

  • Het meten van: het gewicht, de bloeddruk en de bloedglucosemeting
  • Het bepalen van EAI
  • Het uitvoeren van de 24-uursbloeddrukmeting