Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Nierfunctieverlies


De nierfunctie is:

  • Mild gestoord bij een (geschatte) klaring 45- 60 ml/min
  • Matig ernstig gestoord bij een (geschatte) klaring 30- 45 ml/min
  • Ernstig gestoord bij een (geschatte) klaring < 30 ml/min

Het verdient aanbeveling om bij een verminderde nierfunctie jaarlijks te bepalen: calcium, fosfaat, vit D, Natrium en Kalium.

Afhankelijk van de klaring dient mogelijk de medicatie aangepast te worden.

Wanneer sprake is van nierfunctieverlies dient u dit in uw HIS te coderen met U99.01. In uw werkafspraken kunt u de samenwerkingsafspraken met bv de apotheek omschrijven indien sprake is van nierfunctieverlies.