Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Kwartaalcontroles


Bij kwartaalcontroles moeten een aantal zaken nagegaan worden:

 

1. Informeren naar:

 • Algemeen welbevinden en eventuele klachten
 • Verschijnselen die duiden op hypo/hyperglycemie
 • Problemen met dieet:
  Is het duidelijk waar het bij gezonde voeding en diabetes om gaat? Welke veranderingen hebben er plaats gevonden en is dit in te passen in het dagelijks leven.
 • Problemen met medicatie:
  – Vragen naar bijwerkingen
  – Worden de medicijnen wel eens vergeten in te nemen?
  – Weet de patiënt waar de medicijnen voor zijn?
  – Weet de patiënt wanneer de medicijnen ingenomen moeten worden?
 • Problemen met beweging:
  Welke veranderingen hebben er plaatsgevonden en is dit in te passen in het dagelijks leven.
 • Ziekte-inzicht:
  – Is de patiënt voldoende geïnformeerd?
  – Is de patiënt op de hoogte van mogelijke complicaties?

 

2. Bepalen van:

 • Glucose nuchter: wanneer bepaling van de nuchtere glucose lastig is in te passen in de
  controles van een individuele patiënt, kan ervoor worden gekozen de postprandiale
  waarde, bijvoorbeeld 2 uur na de lunch, als parameter voor de behandeling te nemen. Dit
  beleid moet dan bij de betreffende patiënt wel worden gecontinueerd.
 • HbA1c bij ontregelingen of bij mensen die twee- tot viermaal daags met insuline worden
  behandeld.
 • Bloeddruk
 • Gewicht

 

3. Inspecteren van:

 • Voeten bij een risicovoet
 • Spuitplaatsen bij mensen die insuline spuiten

 

4. Bespreken van:

 • Instelling naar aanleiding van het laboratoriumonderzoek
 • 4-punts dagcurven bij insulinegebruikers
 • Ingestelde en/of voorgenomen behandeling

 

5. Noteren van bevindingen in HIS