Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Jaarcontroles


De huisarts doet op zijn minst één keer per jaar een regieconsult. In het Standpunt jaarcontrole Diabetes ZEL kunt u lezen hoe u dit regieconsult vorm kunt geven.

In de controle van de patiënt dient minimaal eenmaal per jaar het volgende aan de orde te komen:

 

1. Informeren

Klik hier voor de lijst met punten waarnaar geïnformeerd dient te worden.

 

2. Bepalen

 • Lab:
  Glucose nuchter
  HbA1c
  Nuchter lipidenspectrum (cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triglyceriden)
  Nierfunctie: kreatinine en kreatinineklaring (MDRD)
  Albumine/kreatinine ratio in ochtendurine bij een levensverwachting > 10 jaar
  Kalium bij gebruik diuretica of RAAS medicatie
 • Bloeddruk
 • Gewicht
 • Lengte
 • BMI
 • Middelomtrek

 

3. Controles

 • De voeten
 • Spuitplaatsen bij mensen die insuline spuiten
 • Bloedglucosemeter
 • Spuittechniek
 • Insulinepennen

 

4. Bespreken

 • Instelling naar aanleiding van het laboratoriumonderzoek
 • 4-punts dagcurven bij insulinegebruikers
 • Ingestelde en/of voorgenomen behandeling

 

5. Noteren van bevindingen in HIS