Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Inzet SGLT-2-remmers bij patiënten met DM type 2 met hoog cardiovasculair risico


Cardiologen zijn enthousiast over natrium-glucose-cotransporter 2-remmers (SGLT-2-remmers), welke bij patiënten met een hoog cardiovasculair risico, vooral na een doorgemaakt cardiovasculair event, mogelijk voordelen hebben op cardiovasculaire uitkomsten. Het is mogelijk dat u een brief van de cardioloog over uw patiënt met DM Type 2 krijgt, waarin de cardioloog u dit adviseert: “Bij diabetesmedicatie gaat bij cardiale patiënten voorkeur uit naar empagliflozine”. Hieronder leest u meer over de toepassing van SGLT-2-remmers.

 

Niet aanbevolen in de NHG standaard

In de nieuwe NHG standaard DM Type 2 wordt echter niet aanbevolen een SGLT-2-remmer te starten. SGLT-2-remmers zijn sinds 2013 geregistreerd, maar er is nog onvoldoende duidelijkheid over de veiligheid ervan op lange termijn. Zoals bijvoorbeeld op het gebied van ketoacidose en het risico op amputaties aan de onderste ledematen (vooral tenen) en fracturen. Van empagliflozine en canagliflozine lijkt de cardiovasculaire veiligheid op de korte en middellange termijn goed.

Enkele feiten over SGLT-2-remmers op een rij:

  • Ze geven HbA1c daling van ongeveer 7-9 mmol/mol
  • Ze geven geen hypoglykemieën
  • Ze geven iets gewichtsdaling
  • De kosten zijn matig/hoog (€20-100 per maand)
  • Ze worden vergoed onder voorwaarde dat de patiënt niet kan worden behandeld met de combinatie metformine + sulfonylureumderivaat én de patiënt geen insuline gebruikt

 

Afweging per patiënt

U kunt bij een patiënt met DM Type 2 en een hoog cardiovasculair risico uw eigen afwegingen maken:

  • Goed gereguleerde patiënt (met mooi HbA1c): geen indicatie voor intensivering van de behandeling.
  • Patiënt boven streefwaarde ( > 10 mmol/mol) en verdere intensivering (insuline) therapie is niet mogelijk of wenselijk: starten van een SGLT-2-remmer is een mogelijkheid.

Let op: SGLT-2-remmers worden niet aanbevolen bij patiënten met verminderde nierfunctie. Voorzichtigheid is ook geboden bij patiënten bij wie bloeddrukdaling mogelijk risicovol is en bij patiënten met een verhoogd risico op ketoacidose.

Klik hier voor meer informatie.