Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Hypertensie


De bloeddruk is verhoogd indien de systolische druk groter of gelijk  is aan 140. Er zijn minstens drie metingen nodig voor kan worden vastgesteld of er sprake is van een hoge bloeddruk.

 

Behandeling

Niet-medicamenteus
De niet-medicamenteuze behandeling van hypertensie vormt een belangrijk onderdeel van de gehele behandeling. Factoren die kunnen leiden tot een lagere bloeddruk:

  • Vermindering van het natriumgebruik
  • Vermindering van het lichaamsgewicht
  • Verhoging van de lichamelijke activiteit
  • Stoppen met roken
  • Maximering van het alcoholgebruik

Klik hier voor meer informatie over deze factoren.

 

Medicamenteus
Blijft de bloeddruk te hoog ondanks een verandering van de leefstijl, dan zullen er medicijnen worden voorgeschreven.

In 75% van de gevallen is er meer dan 1 medicament nodig om de streefwaarde te bereiken.

Bij de medicamenteuze behandeling wordt onderscheid gemaakt in de behandeling:

Controle dient plaats te vinden na 2 tot 4 weken na het starten van de behandeling of na aanpassing van de medicatie. Voor verdere adviezen zie de NHG-standaard CVRM.

 

Verwijzing specialist (RTA)

  • Indien streefwaarde niet wordt bereikt, ondanks toediening van de maximaal toegestane dosering van drie geneesmiddelen die uit alle groepen geprobeerd zijn
  • Bij verdenking op secundaire hypertensie