Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Hyperlipidemie


De indicatie voor medicamenteuze behandeling wordt bepaald door een combinatie van risicofactoren. Patiënten van 55 jaar en ouder komen allemaal in aanmerking voor medicamenteuze therapie. Bij patiënten jonger dan 55 jaar moet gekeken worden in de risicotabel uit de NHG-standaard Cardiovasculair risicomanagement. Patiënten met een doorgemaakte HVZ (secundaire preventie) komen altijd in aanmerking voor medicamenteuze behandeling.

Ter preventie van HVZ valt te overwegen om ook bij oudere personen te starten met een statine, tenzij interacties, comorbiditeit of een korte levensduur op de voorgrond staan. Het streven van de behandeling is een LDL ≤ 2,5 mmol/l te bereiken.

 

Behandeling

Niet-medicamenteus
Er zijn drie onafhankelijke factoren die leiden tot een verslechtering van het vetspectrum: vet, roken en alcohol. Hierop dienen de Adviezen gericht te zijn. Deze niet-medicamenteuze adviezen dienen altijd gegeven te worden in aanvulling op de medicamenteuze adviezen.

Medicamenteus
Voor de medicamenteuze behandeling wordt de NHG-standaard Cardiovasculair Risicomanagement gevolgd.

 

Verwijzing specialist

Bij verdenking familiaire hypercholesterolemie (er dient eerst een Leefh diagnose instrument ingevuld te worden) en bij patiënten met een persisterende verhoging van:

  • triglyceriden > 8,0 mmol/l
  • TC > 8 mmol/l
  • TC/HDL ratio > 8