Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Bloedglucosemeters


Zuinig op zorg voor diabetes: kosten beteugelen, kwaliteit behouden

Met diabetes kun je in principe alles doen… zolang iemand maar weet wat zijn of haar lichaam aan kan én op tijd maatregelen treft waarmee de bloedglucosespiegel in balans gehouden wordt. Met andere woorden: als iemand de diabetes maar onder controle heeft.

Diabetes onder controle is het ultieme doel van ons als zorgverleners. Er wordt gestreefd naar doelmatige diabeteszorg. Dat wil zeggen: veilige regulering van de bloedglucosewaarden met de juiste hulpmiddelen voor de juiste patiënt.

Afgelopen jaren is er discussie geweest over bezuiniging op diabetes testmaterialen en hulpmiddelen. Er is begrip voor de noodzaak om scherp(er) op de kosten te letten, maar dat mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de (zelf)zorg. Patiënten moeten kunnen beschikken over de hulpmiddelen die passen bij de indicatie. Therapiekeuze en therapieafspraak zijn het resultaat van intensieve interactie tussen behandelaars en patiënt. Op basis van de indicatie schrijft de behandelaar de noodzakelijke medicatie en diabetes hulpmiddelen voor. Deskundigheid, expertise en actuele kennis van de behandelaar staan garant voor de juiste middelen voor de juiste patiënt. Als het aanbod van hulpmiddelen wordt beperkt, en individuele zorgverzekeraars bovendien verschillende keuzes maken, staat noodzakelijke ‘therapie op maat’ onder druk. Patiënten krijgen niet de meest optimale behandeling.

 

Betrouwbare meting

Alle bloedglucosemeters die in Nederland in de handel zijn, moeten vanaf 2016 voldoen aan de ISO richtlijn (ISO 15197:2013).

Hiernaast eisen veel zorgverzekeraars dat de bloedglucosemeters gekeurd worden via TÜV Rheinland (voorheen TNO). Dit is een keurende instantie waarvan het certificaat één jaar geldig is en om gecertificeerd te blijven, moeten de bloedglucosemeters en toebehoren jaarlijks gekeurd worden.

 

Inkoopbeleid

Afgelopen jaren heeft er een verschuiving plaats gevonden van een inkoopbeleid enkel op prijs naar een inkoopbeleid waar binnen ook kwaliteit een rol speelt. Zorgverzekeraars stellen eisen aan de producten die ze via leveranciers vergoeden. Hierdoor worden bepaalde bloedglucosemeters niet langer vergoed.

Zorgverzekeraars VGZ en CZ hebben ervoor gekozen om met andere leveranciers contracten af te sluiten dan de reguliere apotheken.

Vergoeding en vrijheid in keuze van leverancier en diabetes testmateriaal kan per zorgverzekeraar verschillend zijn. De kostprijs van strips is echter bij alle verzekeraars naar beneden bijgesteld.

 

ZELA en ZEL

Gezien bovenstaande problematiek is het voor apothekers niet meer mogelijk om een breed palet van meters te verstrekken. ZELA en ZEL onderschrijven het belang van kostenbewustwording maar willen vooral de kwaliteit van de gebruikte materialen behouden. Dit is de reden dat er gekeken is naar de kwaliteit van de diverse bloedglucosemeters op de markt in relatie tot de kosten.

Met betrekking tot kwaliteit zijn ZELA en ZEL van mening dat het beste gebruik gemaakt kan worden van meters met het TÜV-Rheinland keurmerk in combinatie met ISO 2013. Dit geldt met name voor meters die verstrekt worden aan patiënten die bijvoorbeeld nieuw met insuline starten en nog geen meter hebben. Het is dus NIET de bedoeling dat er actief meters omgezet gaan worden.

Gezien bovenstaande worden de volgende meters aanbevolen, waarbij apotheken de kwaliteit van de meter garanderen maar tegelijkertijd hun serviceniveau (instructie, meter controle, naaldencontainers etc.) op peil kunnen houden:

Deze lijst zal regelmatig aangepast worden, aangezien er steeds meer meters het TÜV-Rheinland keurmerk verkrijgen.

klik hier voor een overzicht van zorgverzekeraars.