Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

2. Randvoorwaarden


2.1 Praktijkprotocol

Binnen het regionale protocol wordt aangegeven wat binnen de uitvoering van de controles aan de orde moet komen. Binnen het praktijkprotocol dient beschreven te worden hoe bepaalde verrichtingen binnen de praktijk uitgevoerd worden. Dit gaat bijvoorbeeld om de beschrijving van:

 • Het meten van: het gewicht, de bloeddruk en de bloedglucosemeting
 • Het bepalen van EAI
 • Het uitvoeren van de 24-uursbloeddrukmeting

 

2.2 Werkafspraken

Het verlenen van diabeteszorg gaat vaak samen met herschikking van taken. Taakherschikking wil zeggen dat iemand anders taken uitvoert die formeel onder de verantwoordelijkheid van de huisarts vallen.

Vaak hebben praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner en/of praktijkassistentes taken van de huisarts overgenomen. Indien er sprake is van  taakdelegatie  moeten naast protocollen ook schriftelijke werkafspraken gemaakt worden. Deze geven aan wie wanneer welk onderdeel van de zorg uitvoert, wanneer evaluatie hiervan plaatsvindt en wanneer de huisarts geraadpleegd dient te worden. In de werkafspraken dient bovenstaande omschreven te worden voor bijvoorbeeld:

 • Patiënten overleg
 • Werkoverleg
 • Diagnose
 • Oproepsysteem
 • Driemaandelijkse controles
 • Jaarcontrole
 • De zorg rondom patiënten met insuline
 • Educatie
 • Verwijzing:
  Funduscontrole
  Oogarts
  Diëtist
  Medisch pedicure/Podotherapeut
  Voetenpoli
  Internist
 • Materialen:
  Aanwezigheid monofilament
 • Controle meetinstrumenten zoals bloedglucosemeters, bloeddrukmeters

 

2.3 Bloedglucosemeters

Bloedglucosemeters worden door patiënten gebruikt maar ook in de huisartsenpraktijk zelf worden meters gebruikt, bv voor het meten van een nuchtere bloedglucosewaarde maar ook in de visitetassen zit vaak een bloedglucosemeter.

Bloedglucosemeters voor de patiënt
Voor veel mensen met diabetes is goed zelfmanagement van belang om de bloedglucosewaarden binnen bepaalde grenzen te houden. Hierbij is een bloedglucosemeter met toebehoren onmisbaar. Complicaties op de korte en lange termijn kunnen hiermee voorkomen, uitgesteld of verminderd worden. Zelfcontrole speelt binnen de behandeling daarom een essentiële rol.

De effectiviteit van de behandeling is mede afhankelijk van de kwaliteit van zelfcontrole. Voor een optimale zelfcontrole is het essentieel dat:

 • De patiënt over een voor hem of haar geschikte bloedglucosemeter (met voldoende teststrips of cassettes) beschikt d.w.z. een kwalitatief goede meter die past bij het functioneren van de patiënt en zijn wijze van zelfmanagement.
 • De patiënt de juiste educatie en instructies over het gebruik van de bloedglucosemeter en het zelfmanagement ontvangt en deze opvolgt.
 • De patiënt zelf, voor zover mogelijk, de verantwoordelijkheid en regie heeft over zijn gezondheidssituatie.

Er is veel discussie geweest over bezuiniging op diabetes testmaterialen en hulpmiddelen. De noodzaak om scherp(er) op de kosten te letten mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de (zelf)zorg. Patiënten moeten kunnen beschikken over de hulpmiddelen die passen bij de indicatie.

Therapiekeuze en therapieafspraak zijn het resultaat van intensieve interactie tussen behandelaars en patiënt. Op basis van de indicatie schrijft de behandelaar de noodzakelijke medicatie en diabetes hulpmiddelen voor. Deskundigheid, expertise en actuele kennis van de behandelaar staan garant voor de juiste middelen voor de juiste patiënt.

Er zijn zorgverzekeraars die ervoor hebben gekozen om met andere leveranciers contracten af te sluiten dan de reguliere apotheken. Hierdoor kan de vergoeding en vrijheid in keuze van leverancier en diabetes testmateriaal per zorgverzekeraar verschillend zijn.

Binnen het werkgebied van ZEL wordt veel samengewerkt met Zorggroep Eerstelijns Apotheken (ZELA).  Apotheken proberen hun serviceniveau (instructie, meter controle, naaldencontainers etc.) op peil houden, maak dus vooral met de plaatselijke apotheek/apotheken afspraken welke meter vanuit de praktijk aan de patiënt geadviseerd wordt. Ga hierbij uit van gebruikersgemak en daarnaast met vergoeding vanuit zorgverzekeraar. Er zijn in Nederland meer dan 40 labels die in 2022 een zorgverzekering aanbieden. De keuze uit basisverzekeringen, aanvullende pakketten en tandartspolissen is enorm. Hier is te zien wie bij wie hoort in verzekeringsland.

De volgende meters zijn op dit moment de meest gangbare meters:

Om de meter aan te vragen bij de apotheek kan dit formulier voor bestelling in apotheek gebruikt worden.

Bloedglucosemeters voor de huisartsenpraktijk
In onze regio is het mogelijk om via het Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum bloedglucosemeters voor de praktijk te verkrijgen. Hierbij is gekozen voor de Caresens bloedglucosemeter. Voor meer informatie of voor aanmelding kunt u mailen met Ageeth Vollaard, a.vollaard@rdgg.nl.

 

Klik hier om terug te keren naar de hoofdpagina van het Diabetes protocolRoute

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389
Fax: 0174-631 818

Email: secretariaat@zel.nl