Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Vroege onderkenning/screenen


Vroege Onderkenning (Casefinding huisarts)

  • Tijdens spreekuur patiënten met klachten van piepen, kortademigheid en hoesten tijdens en na lichamelijke inspanning, rokers verwijzen voor spirometrie
  • Bij het frequent aanvragen van herhaalrecepten van kortwerkende b2-sympathicomimetica, of het uitsluitend aanvragen van langwerkende b2-sympathicomimetica, deze patiënten uitnodigen op het spreekuur

 

Screenen:

  • Uitdraai op ATC-code voor inhalatie-medicatie en deze doornemen. Klik hier voor screening op inhalatie medicatie
  • B-mimetica (R03 AC en AK)
  • Inhalatiesteroiden (R03BA)
  • Parasympaticolytica (R03BB)
  • Theofylline derivaten (R03DA)
  • Uitdraai op ICPC-code R96
  • Beperkt screenen

Voor uitgebreide mogelijkheden waarop je kunt screenen verwijzen we u naar het document “Mogelijke acties t.b.v. opsporen Astma”.

Zoals reeds vermeld wordt het niet aanbevolen grote groepen met risico Astma op te roepen.

Indien hulp is gewenst bij het opzetten van een structureel Astma-spreekuur kan een implementatietraject worden overwogen. Dit traject zal worden begeleid door de longverpleegkundigen van de ZEL. Een onderdeel kan zijn dat de gehele astma-populatie in kaart wordt gebracht.