Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Stoppen met roken


  • Huisarts geeft de patiënt een dringend stopadvies. Er wordt gewezen op het feit dat roken een belangrijke rol speelt bij het ontstaan en bij de prognose van de klachten. En dat roken de werkzaamheid van verschillende astmamedicijnen kan beïnvloeden.
  • Huisarts geeft informatie over stoppen met roken
  • Huisarts/POH geven ondersteuning en begeleiding bij het stoppen met roken wanneer de patiënt gemotiveerd is om te stoppen met roken, (verwijzing module stoppen met roken)
  • Huisarts/POH informeren de patiënt over het belang om het meeroken te vermijden. Eventueel kunnen huisgenoten begeleiding geboden worden bij het stoppen met roken.