Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Gedeeltelijke Astma-controle


Regelmatige controle (bijvoorbeeld elke 6-12 weken), totdat persoonlijke behandeldoelen zijn bereikt en medicatie optimaal is gedoseerd.

Consult Inhoud Uitvoerende Duur (min.)
Consult 1 Evaluatie POH en zo nodig controle inhalatietechniek + 1x per jaar spirometrie POH 10-30
Consult 2 Halfjaarlijkse Integrale gezondheids-anamnese + IZP HA/LA 20
Overleg 1 Mate van astma controle bepalen HA + POH 5
Indien goed resultaat jaarlijkse follow-up, anders naar schema nieuwe patiënt consult 3