Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Medicatie en zwangerschap


Over de risico’s van astmamedicatie tijdens de zwangerschap wat betreft aangeboren afwijkingen of perinatale complicaties is beperkt onderzoek voorhanden.

Budesonide, beclometason en kortwerkende bèta-2-sympathicomimetica kunnen tijdens de zwangerschap en lactatie in het algemeen zonder problemen worden gegeven. Ook ipratropiumbromide kan tijdens zwangerschap veilig gebruikt worden. Met fluticason is minder ervaring, maar op basis van de beperkte gegevens lijkt continueren tijdens de zwangerschap en lactatie verantwoord. Hierbij is het van belang de patiënteninformatie af te stemmen met de apotheek die de medicatie aflevert.

Over het gebruik van LWBM, anticholinergica en LTRA tijdens de zwangerschap is onvoldoende bekend; deze middelen worden ontraden. Bij een ernstige exacerbatie weegt het voorkómen van hypoxemie zwaarder dan de eventuele risico’s van systemische corticosteroïden voor de foetus en de zwangere (verhoogd risico op pre-eclampsie).