Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Intensieve behandelfase


Periode van ongeveer een jaar waarin regelmatige evaluatie plaatsvindt op basis van klachten, scorelijsten en eventueel herhaalde spirometrie. Vooral na medicatie wijziging dient per 2 en 6 weken controle plaats te vinden.

Klik hier voor een voorbeeld begeleidingstraject van een nieuwe astma patiënt.

Klik hier voor een overzicht hoe te werken met MRC en ACQ.