Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

2e lijns behandelmogelijkheden


  • subcutane immunotherapie bij patiënten met (voornamelijk) een monoallergie
  • subcutane toediening van omalizumab, een monoklonaal antilichaam tegen IgE, bij ernstig allergisch astma.