Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Rol POH GGZ


De functie van POH-GGZ is voortgekomen uit het consultatietraject waarbij sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (SPV’ers) spreekuur hielden in de huisartsenpraktijk. POH-GGZ hebben verschillende achtergronden zoals SPV, maatschappelijk werker, HBO-V of basispsycholoog. Voor al deze disciplines geldt de voorwaarde van een eenjarige aanvullende HBO-opleiding. Er is nog geen eenduidig beleid over de inhoud en het kwaliteitsniveau van de opleiding en de daarbij behorende eisen aan de stage.

De functie van POH-GGZ biedt zorginhoudelijke ondersteuning van de huisartsenzorg aan patiënten van jong tot oud met klachten van (mogelijk) psychische, psychiatrische, psychosociale of psychosomatische aard. Binnen de functie vallen de volgende zorgactiviteiten:

  • Patiëntgebonden activiteiten: ongeveer 75% van de werkzaamheden
  • Indirecte en niet-patiëntgebonden activiteiten: ongeveer 25% van de werkzaamheden.

In de tabel hieronder wordt een verdere toelichting gegeven op de zorgactiviteiten van de POH GGZ. Voor meer informatie: competentieprofiel POH GGZ 

In bijgaande factsheet is samengevat waarvoor de POH-GGZ allemaal ingezet kan worden en wat de competenties van de POH-GGZ zijn.

Tabel_RolPOHGGZ1

Tabel_RolPOHGGZ2