Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Rol huisarts


Tabel_RolvandeHuisarts

Bron: Notitie ‘aanbod huisartsenzorg voor patiënten met psychische problematiek’, LHV 2014.