Geïntegreerde en persoonsgerichte zorg

Formularium astma en COPD


Download hier het Regionaal formularium astma en COPD.

ZEL heeft samen met apothekers van de ZELA, huisartsen en longartsen uit het Reinier de Graaf en het Franciscus Gasthuis & Vlietland, een regionaal formularium Astma en COPD ontwikkeld.

Er is gekozen voor één formularium waarin zowel de lijnen van Astma als COPD medicatie zijn opgenomen. De keuze is gemaakt voor een aantal lijnen, waarbij een verschillende inspiratiekracht noodzakelijk is, zodat er voldoende keuze is.

Waarom een formularium?
De reden voor het ontwikkelen van een formularium is de veelheid aan verschillende inhalatoren. We wilden graag regionaal met de apotheken en longartsen het aanbod beperken. Met een beperkter aantal inhalatoren kunnen praktijkondersteuners en apothekersassistentes meer kennis op doen over deze devices en deze beter overdragen aan patiënten. Dit draagt bij aan de therapietrouw bij patiënten.

De doelstelling
Onze doelstelling is dat het formularium regionaal wordt ingezet voor patiënten die nieuwe medicatie gaan gebruiken of voor patiënten bij wie de oude medicatie niet voldoet. Ook de longartsen hebben de intentie uitgesproken patiënten, indien mogelijk, in te stellen op medicatie uit dit formularium.

De komende maanden zetten wij ons in om de bekendheid van het formularium in de regio te vergroten. Hierbij denken wij onder meer aan de ontwikkeling van een FTO format dat regionaal ingezet kan worden.