Consult specialist ouderengeneeskunde

Consult specialist ouderengeneeskunde


Huisartsen worden in de zorg voor kwetsbare ouderen steeds vaker geconfronteerd met complexe vraagstukken, die de competenties van de praktijk overstijgen. Ter ondersteuning van de huisartsenzorg heeft ZEL in samenwerking met Argos zorggroep, Careyn, Frankelandgroep, Pieter van Foreest en Zonnehuisgroep samenwerkingsafspraken gemaakt over de inzet van het adviesconsult Specialist Ouderengeneeskunde.

Het gaat hierbij met name om kwetsbare 75 plussers met complexe problematiek. In een adviesconsult onderzoekt de specialist ouderengeneeskunde de (behandel)mogelijkheden en de zorg die de patiënt nodig heeft. De specialist ouderengeneeskunde kan hiervoor bij de patiënt op huisbezoek en brengt een advies uit aan de huisarts. De huisarts blijft hoofdbehandelaar en zal het advies met de patiënt bespreken.

 

Contactgegevens

Er zijn verschillende afspraken en contactpersonen voor regio DWO en NWN. Klik op één van onderstaande linkjes om de informatie van een specifieke regio te bekijken.

 

In welke situaties biedt de SO meerwaarde?

De SO wordt vaak ingeschakeld bij complexe vraagstukken in relatie tot zelfstandig thuis wonen, maar ook voor Zorgvraag advisering en Zorgdiagnostiek.

Analyse en advisering in de thuissituatie bij complexe problematiek zoals:

 • Advisering polyfarmacie
 • Algehele achteruitgang
 • Apathie en stemmingsproblemen
 • Geheugendiagnostiek (>70 jaar)
 • Geheugenproblemen, hallucinaties en verwardheid
 • Mobiliteitsproblemen en vallen
 • Multimorbiditeit
 • Overbelaste mantelzorger
 • Onbegrepen gedrag bij dementie
 • Polyfarmacie
 • Psychosociale ondersteuning bij probleemgedrag (inzet gedragsconsulent)
 • Relationele problemen
 • Somatische klachten die mogelijk samenhangen met cognitieve problemen
 • Verminderde zelfredzaamheid
 • Wondzorg
 • Zorgmijding

Zorgvraag advisering en zorgdiagnostiek:

 • Functionele- en mobiliteits ondersteuning (inzet fysiotherapeut of ergotherapeut)
 • Multidisciplinaire behandeling en begeleiding chronische neurologische progressieve aandoeningen
 • Multidisciplinaire behandeling en begeleiding CVA
 • Nazorg na verpleeghuisopname
 • Ontmoetingscentrum, dagbesteding en/of intervalopname
 • Palliatieve zorg
 • Zorg, opname en dagbehandeling

 Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl