Over de zorgpaden

Over de zorgpaden


Informatie geïntegreerde persoonsgerichte zorg ZEL (voor patiënten met een chronische ziekte) 

Sinds 2020 heeft er een wijziging plaats gevonden in de vergoeding van het koptarief (segment 2). Het tarief wordt niet langer gedifferentieerd op basis van deelname aan zorgpaden. Met andere woorden: het tarief per ingeschreven patiënt is nu voor alle deelnemende huisartsenpraktijken gelijk.  Huisartsen komen in aanmerking voor deze vergoeding wanneer er binnen de praktijk actief wordt ingezet op het door ontwikkelen en/of optimaliseren van geïntegreerde persoonsgerichte zorg  (voor patiënten met een chronische ziekte). Om dit te vereenvoudigen heeft ZEL voor diverse onderwerpen een ondersteuningsaanbod opgesteld.

 

Wijziging zorgpaden chronische zorg

ZEL verwacht dat de huisartsen zich actief inzetten om de zorgverlening voor en rondom de patiënten binnen de zorgpaden chronische zorg optimaal en persoonsgericht vorm te geven en/of te verbeteren. Om praktijken te ondersteunen bij de organisatie van de zorgpaden biedt ZEL haar diensten actief aan bij praktijken die (nog) niet voldoen aan de Kwaliteitscriteria zorgpaden chronische zorg. Ook praktijken die wel voldoen aan de kwaliteitscriteria, maar een verbeterslag willen maken, kunnen gebruik maken van de ondersteunende diensten vanuit ZEL op dit gebied.  (zie ook het Kwaliteitsbeleid zorgpaden ZEL 2020)

 

Declaratie en uitbetaling 

Naar aanleiding van de afspraken die u met ZEL overeenkomt ontvangt u van zorgverzekeraar DSW een addendum op het huisartsencontract. Met dit addendum kunt u het huisartsendeel van de geïntegreerde persoonsgerichte zorg ieder kwartaal direct bij de zorgverzekeraars declareren als een opslag op het inschrijftarief via declaratiecode 31203.

Vanwege de declaratie van het zorggroepdeel, waarmee de ondersteuning vanuit ZEL wordt bekostigd, dient u net als vorige jaren tevens uw patiëntenbestand aan te leveren via het online portaal VIPLive. Voor vragen over het maken van een patiëntenbestand of het aanleveren in de VIPLive omgeving kunt u contact opnemen met de helpdesk van VIPLive. Dit kan telefonisch via 088 – 5281060 of via mail naar zg@calculus.nl.

 Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
WhatsApp: 06-12829389

Email: secretariaat@zel.nl